Hvorfor nødvendigheden for en ny forening?

I foråret 2014 blev det bekendt, at man, selv i jægernes eget forbund, arbejdede for en stramning af, specielt den "lille mands" muligheder for jagt på kronvildt.

Fra 2002 til 2013 har Danmark oplevet en fantastisk bestands fremgang hos kronvildtet, helt præcist en fremgang på 300%. Dette faktum er indtruffet med en jagt tid der hedder 01/09- 31/01, undtaget lokale særfredninger.

Nu har bestanden nået et niveau, hvor landbrugere begynder at opleve drastiske afgrøde tab, som følge her af. Men desværre, ser Hjortevildt Gruppen kun én mulighed for at løse dette problem: Yderligere fredninger?

Begrundelsen er "en fejl kønssammensætning", derfor ønsker man nu en hårdere afskydning af hind og kalv, men en fredning af hjorten. Det er dog alment kendt at kronvildt er polygamt, og derfor behøves kun én hjort til hver tyvende hind, men kønsfordelingen hos kalvene er 50:50 således er der en overskudsproduktion af handyr. Med denne nye administration vil der netop opstå en fejl kønssammensætning biologisk set!

Samtidigt ønsker man at intensivere jagt trykket på den store/gamle hjort, hvilket i yderste konsekvens vil tillade genetisk svage hjorte at beslå hinder, altså en degeneration af vores alle sammens kronvildt!

Da dette emne er ganske omfangsrigt, kan det være svært at beskrive til fulde. Ønsker jeres jagtforening en diskutions-aften, kontakt os!